loading
  • Vstup do lesa zakázán: pokuta 30 000 Kč.
  • Houbaření patří k oblíbeným kratochvílím Čechů. Chceme, aby to tak zůstalo.
  • Na výlety do lesa? Napište ministru zemědělství!

Výzva za zachování volného přístupu do lesů

Ministerstvo zemědělství představilo novelu mysliveckého zákona. V jejím zdůvodnění uvádí, že pohyb veřejnosti v honitbách komplikuje myslivcům hospodaření. Navrhuje proto změnit způsob vydávání zákazů vstupu do přírody a využít výjimky dané správním řádem. Významně tím omezí práva majitelů pozemků i veřejnosti a jejich možnost se vydání zákazu předem bránit. Vágně znějící ustanovení umožňuje vydat zákaz vstupu do volné přírody i na jakkoli dlouhou dobu. Výrazně by se také zvýšily pokuty za porušení zákazu. O zákazu navíc bude nově rozhodovat úředník, který má mít povinně složenu mysliveckou zkoušku. “Ministr Marian Jurečka svým návrhem nesmí vzít houbařům, cyklistům nebo turistům právo na vstup do přírody. Situace, kdy člověk s rodinou nesmí třeba půl roku vyjít na houby pod hrozbou pokuty 30 tisíc korun, je naprosto nepřijatelná,” uvádí Daniel Pitek, soukromý zemědělec a člen předsednictva SZ.

Výzva vládě a ministru Jurečkovi: nezakazujte lidem vstup do lesa

Vážený pane premiére,

vážení ministři a ministryně,

vyzýváme vás, abyste novelou zákona o myslivosti neumožňovali orgánům státní správy myslivosti vydávat zákazy pro vstup veřejnosti do lesů, luk či polí (mysliveckých honiteb) i na libovolně dlouhou dobu. Nesouhlasíme ani s výrazným zvýšením pokut pro veřejnost. Schválením novely výrazně omezíte právo houbařů, cyklistů, turistů nebo organizátorů letních táborů na volný pobyt v přírodě. Pokuta až 30 tisíc korun za to, že si člověk s rodinou chce zajít na výlet či na houby, je naprosto nepřijatelná a omezuje základní lidská práva na svobodu pohybu.

Vyzýváme vás, abyste návrh zákona vrátili Ministerstvu zemědělství k přepracování tak, aby práva občanů zůstala zachována a naopak byla posílena práva vlastníků honebních pozemků, zemědělců a lesních hospodářů. Současný návrh totiž jde na ruku výhradně myslivecké lobby. Novela ztěžuje možnosti vymáhání škod způsobených zvěří a přístupu vlastníků honebních pozemků k výkonu práva myslivosti. Již dnes nevyhovující stav se tak ještě zhoršuje.

Daniel Pitek, soukromý zemědělec, člen předsednictva Strany zelených, člen Rady Asociace soukromého zemědělství

Matěj Stropnický, předseda SZ

Václav Láska, senátor za SZ

Ivana Cabrnochová, senátorka za SZ

máme 46191 podpisů
Pomozte nám jich získat 48000

Připojte se k výzvě

Váš e-mail ani telefon nikomu nedáme. Je možné, že vám na něj pošleme informace např. o kampani, ze zasílání se můžete kdykoli snadno odhlásit.

Podpisem výzvy uděluji Straně zelených, IČ: 00409740, se sídlem Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zasílání informací od Strany zelených, a to i elektronickými prostředky.

Lovíme, vstup zakázán

Honitby tvoří téměř 90 % rozlohy České republiky. Jde o lesy, ale i louky, pole, pastviny nebo sady - v podstatě o veškerou volnou krajinu. Zákaz vstupu do přírody dává smysl v době hnízdění ptáků či rozmnožování zvěře. Nikoli ale proto, aby si myslivci mohli lovit, kdykoli se jim zachce.

Rozhodne úředník s mysliveckou zkouškou

Zákaz vstupu do honitby vydává místní úřad. Rozhoduje přitom úředník, který musí povinně mít složenou mysliveckou zkoušku a často také bývá aktivním myslivcem. A tomu se les, který má jen pro sebe, bude líbit. Například přemnoženého divočáka je dnes možné lovit po celý rok. Dočkáme se tedy i celoročních zákazů vstupu?

Jaké pokuty vás čekají

Podle novely vás za porušení zákazu vstupu nebo za zaběhnutí psa čeká pokuta 30 000 Kč. Při opakovaném prohřešku až 60 000 Kč. Až 200 000 korun si může připravit majitel louky, který předem nenahlásí myslivcům, že se ji chystá pokosit. Budeme si muset před výletem do přírody kontrolovat úřední desku?

Myslivci a jejich moc

Myslivci již dnes mají v podstatě neomezenou moc – rozhodují, kdo smí lovit nebo kolik je v honitbě zvěře. Miliardové škody způsobené zvěří na pozemcích či plodinách přitom jdou na vrub zemědělců a vlastníků, kteří situaci nemohou nijak ovlivnit.

Podpořte kampaň proti novele mysliveckého zákona svým darem. Čím více lidí se o ní dozví, tím větší máme šanci na úspěch. Děkujeme vám!

Chci podpořit kampaň!